Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu wita!
Troszczymy się o interesy naszych klientów
Zapewniamy sprawną i fachową obsługę
Dobre usługi w dobrych cenach
Informacje o przedsiębiorstwie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu n/B utworzono 1 stycznia 1984 roku na mocy Zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, którego przedmiotem działania było świadczenie usług:
 • administracja i eksploatacja państwowych zasobów mieszkalnych
 • wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz oczyszczanie placów i ulic
 • gazownictwo bezprzewodowe
 • pogrzebownictwo
 • zarząd wszystkimi terenami zielonymi oraz prowadzenie inwestycji własnych
 • remonty bieżące budynków ADM oraz remonty zlecone i lokatorskie
 • roboty stolarskie
 • transport

Terenem działania Przedsiebiorstwa było miasto i gmina Terespol oraz gmina Kodeń.

W dniu 28 czerwca 1990 roku Wojewoda Bialskopodlaski dokonał reorganizacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, w wyniku której Przedsiębiorstwo otrzymało do eksploatacji ujęcie wody i oczyszalnię ścieków wraz z sieciami i infrastrukturą towarzyszącą w Terespolu.

14 lutego 1991 roku otwarto stację kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań pojazdów rodzaju ABTE/a.

Działalność Przedsiębiorstwa zwiększyła się o świadczenie usług w zakresie:

 • sprzedaży wody
 • przyjmowania ścieków do oczyszczalni
 • budowy i naprawy instalacji wodno kanalizacyjnych
 • badań technicznych pojazdów i ich naprawy
 • holowania i transportu pojazdów uszkodzonych
 • prowadzenia parkingu niestrzeżonego

Dnia 23 grudnia 1997 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Terespolu dokonano przekształcenia Przedsiębiorstwa w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie działalność Spółki prowadzona jest przez istniejące w ramach jej wewnętrznej struktury jednostki funkcjonalno – organizacyjne:
 • Zakład Usług Komunalnych
 • Zakład Wodno-Kanalizacyjny
 • Stacja Kontroli Pojazdów
 • Administracja Domów Mieszkalnych
 • Dział finansowo-księgowy

Oferta Spółki obejmuje kilka grup usług związanych ze strukturą organizacyjną.

Zakład Usług Komunalnych

 • wywóz nieczystości stałych
 • wywóz nieczystości płynnych
 • usługi pogrzebowe
 • sprzątanie ulic i placów
 • pielęgnacja terenów zielonych
 • usługi remontowo-budowlane

Zakład Wodno-Kanalizacyjny

 • sprzedaż wody
 • odbiór ścieków
 • usługi w zakresie budowy i eksploatacji infrastruktury wod-kan

Stacja Kontroli Pojazdów

 • badania techniczne pojazdów do 3,5 t
 • obsługa i naprawa pojazdów

Administracja Domów Mieszkalnych

 • administrowanie budynkami gminy i wspólnot mieszkaniowych
 • wykonywanie prac remontowych

Copyrights 2009 by PGKiM Terespol sp.z o.o. All rights reserved.
Made by Knigawka Krzysztof