Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu wita!
Troszczymy się o interesy naszych klientów
Zapewniamy sprawną i fachową obsługę
Dobre usługi w dobrych cenach
Informator
Efektywna gospodarka wodno –ściekowa w mieście Terespol

Projek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Efektywna gospodarka wodno –ściekowa w mieście Terespol (.pdf) Pobierz
dodano: 10 listopada 2019r.
KOMUNIKAT nr 2 w sprawie PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Terespol

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu informuje, że Państwowy Powiatowy Ispektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznani się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 8-10-2019r i 16-10-2019r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Terespol stwierdził, że

WODY JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Ponadto Powiatowy Ispektor Sanitarny w Białej Podlaskiej, informuje, że KOMUNIKAT nr 1 z dnia 2-10-2019 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia JEST NIEAKTUALNY.

KOMUNIKAT nr 2 w sprawie PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA(.pdf) Pobierz
DECYZJA w sprawie PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA(.pdf) Pobierz
dodano: 30 października 2019r.
KOMUNIKAT w sprawie WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Terespol

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu informuje, że Państwowy Powiatowy Ispektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z cząstkowymi wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 1 października 2019r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Terespol

STWIERDZIŁ WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTA TERESPOL

Przedsiębiorstwo informuje,że:

- w dniu 2 października w godzinach popołudniowych rozpoczęto dezynfekcję wody;

- WODA Z WODOCIĄGU NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA I NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA KONSUMENTÓW.

KOMUNIKAT nr 1 w sprawie WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA(.pdf) Pobierz
dodano: 2 października 2019r.
KOMUNIKAT nr 2 w sprawie PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Terespol

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu informuje, że Państwowy Powiatowy Ispektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznani się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 3 lipca 2019r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Terespol stwierdził, że

WODY JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Ponadto Powiatowy Ispektor Sanitarny w Białej Podlaskiej, informuje, że KOMUNIKAT nr 1 z dnia 26-06-2019 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia JEST NIEAKTUALNY.

KOMUNIKAT nr 2 w sprawie PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA(.pdf) Pobierz
DECYZJA w sprawie PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA(.pdf) Pobierz
dodano: 5 lipca 2019r.
KOMUNIKAT nr 1 w sprawie WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Terespol

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu informuje, że Państwowy Powiatowy Ispektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznani się z cząstkowymi wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 25 czerwca 2019r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Terespol

STWIERDZIŁ WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTA TERESPOL

Przedsiębiorstwo informuje,że:
- w dniu 26 czerwca w godzinach popołudniowych rozpoczęto dezynfekcję wody;
- woda z wodociągu nadaje się do spożycia i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.


KOMUNIKAT nr 1 w sprawie WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA(.pdf) Pobierz
dodano: 26 czerwca 2019r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019


Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019 (.pdf) Pobierz
dodano: 31 stycznia 2019r.
Informacja dotycząca jakości wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu przedstawia informacje dotyczące jakościową wody w Terespolu.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - listopad 2019(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - pażdziernik 2019(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - sierpień 2019(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - czerwiec 2019(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - kwiecień 2019(.pdf) Pobierz
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2018 (.pdf) Pobierz
ROCZNA OCENA JAKOŚCIOWA WODY za rok 2018(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - październik 2018(.pdf) Pobierz
INFORMACJA DOTYCZĄCA CHLOROWANIA WODY(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - lipiec 2018(.pdf) Pobierz
Bieżąca ocena jakości wody - marzec 2018(.pdf) Pobierz
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2017 (.pdf) Pobierz
ROCZNA OCENA JAKOŚCIOWA WODY za rok 2017(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - październik 2017(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - czerwiec 2017(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - październik 2016(.pdf) Pobierz
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY - lipiec 2016(.pdf) Pobierz
dodano: 20 lipca 2016r.
Zmieniono: 10 listopada 2019r.
SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE TERESPOL w roku 2019


Z gospodarstw domowych deklarujących segregację odpadów odbierane będą wyłącznie strumienie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny gromadzone w odpowiednich pojemnikach lub workach:
1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych - brązowy pojemnik lub worek z napisem „BIO”;
2) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z pielęgnacji terenów zielonych;
3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metalowe - żółty pojemnik lub worek z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
4) papier i tektura - niebieski pojemnik lub worek z napisem „Papier”;
5) szkło opakowaniowe - zielony pojemnik lub worek z napisem „Szkło”;
6) popiół - pojemnik metalowy lub plastikowy z napisem „Popiół”.

Nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje gromadzone we wspólnym pojemniku odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metalowe oraz papier i tekturę, niezawierające popiołu, szkła i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z pielęgnacji terenów zielonych.

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2019 Pobierz
Zasady segregacji odpadów (.pdf) Pobierz
dodano: 31 grudnia 2018r.
PRZETARG na dostawę paliw płynnych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Dostawa paliw płynnych”

Ogłoszenie(.pdf) Pobierz
SIWZ(.pdf) Pobierz
SIWZ(.doc) Pobierz
Informacja z sesji otwarcia ofert(.doc) Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(.doc) Pobierz
dodano: 15 listopada 2018r.
zmieniono: 28 listopada 2018r.
ODBIÓR ODPADÓW W DNIU 12 LISTOPADA 2018r
Uprzejmie informujemy, że odbiór odpadów tworzyw sztucznych i metali zostaje przeniesiony
z 12 listopada 2018 roku na 13 listopada 2018 roku
Zmiana spowodowana jest ustanowieniem 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy.
dodano: 9 listopada 2018r.
ZAMÓWIENIE W FORMIE KONKURSU OFERT na "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TERESPOLU"
Pobierz siwz(.pdf)
Pobierz SIWZ (.doc)
Pobierz załącznik nr 1c do SIWZ (.xlsx)
Pobierz Odpowiedzi na pytania 14-03-2018(.pdf)
Pobierz Odpowiedzi na pytania 20-03-2018(.pdf)
Pobierz Informacja z sesji otwarcia ofert (.pdf)
Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert Część I zamówienia (.pdf)
Pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część II zamówienia (.pdf)
dodano: 13 marca 2018r.
Zmieniono 26-03-2018
ZAMÓWIENIE W FORMIE KONKURSU OFERT na "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TERESPOLU"
Pobierz siwz(.pdf)
Pobierz SIWZ (.doc)
Pobierz załącznik nr 1c do SIWZ (.xlsx)
Pobierz Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Pobierz Zmiana załącznika nr 4 do SIWZ (.pdf)
Pobierz Zmiana terminu składania ofert (.pdf)
Pobierz Informacja z sesji otwarcia ofert (.pdf)
Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert Część II zamówienia (.pdf)
Pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część I zamówienia (.pdf)
dodano: 20 lutego 2018r.
zmieniono: 13 marca 2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Terespolu”
Pobierz ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
Pobierz ODPOWIEDZI NA PYTANIA (.pdf)
Pobierz INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (.pdf)
Pobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (.pdf)
dodano: 16 lutego 2018r.
Zmieniono 26 lutego 2018r.
Przetarg na "budowę budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Terespolu"
Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ (.pdf)
Pobierz Załącznik nr 8a Dokumentacja budowlana (.pdf)
Pobierz Załącznik 8b Przedmiary robót (.pdf)
Pobierz Załącznik 8c Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (.pdf)
Pobierz Wyjaśnienie do SIWZ
Pobierz Informacja z sesji otwarcia ofert
Pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert
dodano: 10 sierpnia 2017r.
zmieniono 1 września 2017r
Przetarg na "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TERESPOLU"
Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ (.pdf)
Pobierz SIWZ (.doc)
Pobierz Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Pobierz Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Pobierz Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Pobierz Zmiana treści SIWZ (.pdf)
Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert (.pdf)
dodano: 23 lutego 2016r.
Zmieniono 1 marca 2016r.