Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu wita!
Troszczymy się o interesy naszych klientów
Zapewniamy sprawną i fachową obsługę
Dobre usługi w dobrych cenach
Informator
Informacja dotycząca jakości wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu przedstawia wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 24 października 2017r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w Terespolu.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY (.pdf) Pobierz
dodano: 29 listopada 2017r.
Przetarg na "budowę budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Terespolu"
Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ (.pdf)
Pobierz Załącznik nr 8a Dokumentacja budowlana (.pdf)
Pobierz Załącznik 8b Przedmiary robót (.pdf)
Pobierz Załącznik 8c Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (.pdf)
Pobierz Wyjaśnienie do SIWZ
Pobierz Informacja z sesji otwarcia ofert
Pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert
dodano: 10 sierpnia 2017r.
zmieniono 1 września 2017r
Informacja dotycząca jakości wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu przedstawia wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 26 czerwca 2017r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w Terespolu.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY (.pdf) Pobierz
dodano: 19 lipca 2017r.
Informacja dotycząca jakości wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu przedstawia wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 25 października 2016r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w Terespolu.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY (.pdf) Pobierz
dodano: 20 marca 2017r.
System Gospodarki Odpadami komunalnymi w Mieście Terespol
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przedstawia zasady gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2013 roku na terenie Miasta Terespol.
Zasady segregacji odpadów (.pdf) Pobierz
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Terespol Pobierz
Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017 Pobierz
dodano: 2 stycznia 2017r.
Informacja dotycząca jakości wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Terespolu przedstawia wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 27 czerwca 2016r z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w Terespolu.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY (.pdf) Pobierz
dodano: 2 września 2016r.
Przetarg na "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TERESPOLU"
Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ (.pdf)
Pobierz SIWZ (.doc)
Pobierz Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Pobierz Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Pobierz Odpowiedzi na pytania (.pdf)
Pobierz Zmiana treści SIWZ (.pdf)
Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert (.pdf)
dodano: 23 lutego 2016r.
Zmieniono 1 marca 2016r.
Przetarg na "Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu"
Pobierz ogłoszenie
Pobierz SIWZ (.pdf)
Pobierz Załączniki nr1-7 do SIWZ (.pdf)
Pobierz Załączniki nr 1-7 do SIWZ (.doc)
Pobierz Informacja z sesji otwarcia ofert (.pdf)
Pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert (.pdf)
dodano: 29 października 2014r.
zmieniono: 12 listopada 2014r.