Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu wita!
Troszczymy się o interesy naszych klientów
Zapewniamy sprawną i fachową obsługę
Dobre usługi w dobrych cenach
Cenniki - woda i ścieki

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu stosownie do wymogów art. 24 ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2006 Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami) o g ł a s z a t a r y f ę cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Terespol.
I. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT
A)
za dostawę wody
z wodociągów miejskich
Grupy odbiorców
Cena netto w zł.
Cena z podatkiem VAT – 8%
1
Wszyscy odbiorcy:
- cena za 1m³ wody
2,74
2,96
- Opłata abonamentowa za każdy wodomierz główny w rozliczeniach miesięcznych i kwartalnych oraz dla osób rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w zł/m-c

6,60

7,13
- Opłata abonametowa za każdy wodomierz mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej w rozliczeniach miesięcznych i kwartalnych w zł/m-c

3,50

3,78

 
B)
za wprowadzanie ścieków
do kanalizacji miejskiej
1
Wszyscy odbiorcy:
- cena za 1m³ ścieków
4,70
5,08
- Opłata za gotowość do świadczenia usług odprowadzania ścieków, każdy odbiorca usług w zł/m-c

4,70

5,08

 
C)
za przyjęcie ścieków
na punkt zlewny ( w złotych za 1 m3 ścieków )
1
Wszyscy odbiorcy
4,70
5,08

I. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT
    1. Taryfa obejmuje swoim zakresem wszystkich odbiorców korzystających z usług Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
    2. Taryfa obowiązuje od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku i podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Terespolu.
    3. Taryfa została zatwierdzona Uchwałą Nr XXIV/160/17 Rady Miasta Terespol z dnia 9 lutego 2017r.
   
Pobierz Cennik na usługi dodatkowe nie ujęte w taryfie (.pdf)
Pobierz Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej(.pdf)

Copyrights 2009 by PGKiM Terespol sp.z o.o. All rights reserved.
Made by Knigawka Krzysztof