Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu wita!
Troszczymy się o interesy naszych klientów
Zapewniamy sprawną i fachową obsługę
Dobre usługi w dobrych cenach
Cenniki - woda i ścieki

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu stosownie do wymogów art. 24e, ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) ogłasza: o g ł a s z a t a r y f ę cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Terespol.
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT w okresie od 23-05-2020 do 22-05-2021
A) za dostawę wody
z wodociągów miejskich
Grupy odbiorców
Cena netto w zł.
Cena z podatkiem VAT – 8%
1
Wszyscy odbiorcy:
- cena za 1m³ wody
2,82
3,05
- Opłata abonamentowa - Odbiorcy usług rozliczani w okresach miesięcznych w zł/odbiorcę

10,46

11,30
- Opłata abonamentowa - Odbiorcy usług rozliczani w okresach kwartalnych w zł/odbiorcę

18,50

19,98

 
B) za wprowadzanie ścieków
do kanalizacji miejskiej
1
Wszyscy odbiorcy:
- cena za 1m³ ścieków
4,83
5,22
- Opłata abonamentowa - Odbiorcy usług rozliczani w okresach miesięcznych w zł/odbiorcę

8,66

9,35
- Opłata abonamentowa - Odbiorcy usług rozliczani w okresach kwartalnych w zł/odbiorcę

13,10

14,15

 
C) za przyjęcie ścieków
na punkt zlewny ( w złotych za 1 m3 ścieków )
1
Wszyscy odbiorcy
4,83
5,22

Dokumenty do pobrania
   
Pobierz OGŁOSZENIE Taryfa 2018-2021 (.pdf)
Pobierz Taryfa 2018-2021 (.pdf)
Pobierz Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej(.pdf)

Copyrights 2009 by PGKiM Terespol sp.z o.o. All rights reserved.
Made by Knigawka Krzysztof